2insClusters

Με τη συμμετοχή του δικτύου επιχειρήσεων 2InS Net στην έκθεση designLab στην Τεχνόπολη στο Γκάζι (25-28 Μαΐου) και την πραγματοποίηση της τελευταίας αποστολής επιχειρηματικής συνεργασίας και του τελικού συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική Οικονομία: Διέξοδοι προς το μέλλον» στον πολυχώρο Γκαζάρτε (27 και 28 Μαΐου) ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “2InSClustersSMEsInnovationandInternationalizationSupportClusters. Από τον Οκτώβριο του 2010, εννέα (9) οργανισμοί από επτά (7) περιφέρειες της ευρωπαϊκής Μεσογείου δούλεψαν και πειραματίστηκαν επάνω στη δυναμική της δημιουργίας περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την υποστήριξη και την προώθηση των διαδικασιών της καινοτομίας και της διεθνοποίησης στις δημιουργικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Πέρα από τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη λειτουργία των clusters, η συμβουλευτική υποστήριξη στις εκατόν πέντε (105) επιχειρήσεις του δικτύου επιχειρήσεων 2InS Net, η διοργάνωση πέντε (5) αποστολών επιχειρηματικής συνεργασίας σε Μασσαλία, Ματέρα, Μάλτα, Πάλμα Μαγιόρκα και Αθήνα, και η συμμετοχή σε τρεις (3) εκθέσεις (Knowledge Day στο Λαύριο, SMAU BARI στο Μπάρι και designLab στην Αθήνα) αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του έργου 2InS Clusters και δείχνουν τον δρόμο για ουσιαστική και συντονισμένη υποστήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Στην επιχειρηματική αποστολή της 27ης Μαΐου στην Αθήνα 50 περίπου προσκεκλημένες εταιρείες και οργανισμοί, 10 από την πλευρά των ξένων εταίρων του έργου (Ισπανία. Ιταλία. Γαλλία και Μάλτα) και 40 ελληνικές, πραγματοποίησαν συναντήσεις μεταξύ τους σε προγραμματισμένο χρόνο και με προκαθορισμένη διάρκεια προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 80 συναντήσεις και αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα τους σε μελλοντικό χρόνο.

Στο Συνέδριο της 28ης Μαΐου παρουσιάστηκαν οι προοπτικές των δημιουργικών βιομηχανιών για το μέλλον με βασικό σημείο αναφοράς την επόμενη προγραμματική περίοδο και αφετηρία την εμπειρία από την υλοποίηση του έργου     2InS Clusters. Μετά από την τεκμηρίωση της σχέσης ανάμεσα στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό με άξονα το έργο του Caravaggio από τον κο J. Woods (Μάλτα), o εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος MED, κος, Nuno Vaz Silva παρουσίασε τις δράσεις και τα έργα του προγράμματος που έχουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση προς την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα.

Στη συνέχεια, το στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας του τομέα Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, κα Π. Μπρατσιάκου, παρουσίασε τις προτάσεις της Γενικής Γραμματείας για την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο ενώ ο κος Κ. Τρυποσκούφης από την Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε την εμπειρία που αποκόμισε η Περιφέρεια από τη συμμετοχή της στην υλοποίηση του έργου και πρότεινε ως βασικά εργαλεία κεφαλαιοποίησης αυτής της εμπειρίας, την προοπτική εγκατάστασης μία θερμοκοιτίδας για δημιουργικές επιχειρήσεις σε κάποιο από τα πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ανάπτυξης μίας πλατφόρμας για την ενημέρωση, υποστήριξη, εκπαίδευση και δικτύωση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Αττικής. Η εν λόγω εισήγηση, λειτούργησε ως εισαγωγή στην παρουσίαση τοπικών πρωτοβουλιών και μηχανισμών για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της δημιουργικής επιχειρηματικότητας από εκπροσώπους των εταίρων του έργου 2InS Clusters και συγκεκριμένα από το Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Μασσαλίας, από τη Sviluppo Basilicata Spa, το BIOB Cluster των Βαλεαρίδων Νήσων και από το τοπικό συμβούλιο της ISLA (Μάλτα).

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή της διαστάσεων της συνεργασίας και της κοινότητας, της εκπαίδευσης και της μόνιμης επιχειρηματικής συνεργασίας ως βασικοί συνδετικοί κρίκοι της δημιουργικής δράσης με την πολιτιστική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Σ. Τσούρτη, επικοινωνιολόγος και καθηγήτρια της Ιστορίας και Θεωρίας του Design, παρουσίασε το τετράπτυχο: Δημιουργικότητα, Συμμετοχή Πολιτών (Γειτονιά) – Grassroots πρωτοβουλίες, Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και Οικονομική Ενδυνάμωση εστιάζοντας σε καλά παραδείγματα της Αττικής.

Ένα από αυτά είναι και η πρωτοβουλία “Imagine the City: Επιχειρώ, Συμμετέχω, Ζω» που παρουσιάστηκε από το δικηγότο κο. Α. Νούσια ενώ η κα Σ. Πρωτόπαππα εστίασε στην εκπαίδευση των δημιουργικών επιχειρηματιών. Το συνέδριο έκλεισε ο κος Ι. Δέδες, Αρχιτέκτων -Μηχανικός και μέλος της ομάδας KIDS, ο οποίος παρουσίασε μία πρόταση για μία συνεργασία μόνιμου χαρακτήρα ανάμεσα στις μεσογειακές δημιουργικές επιχειρήσεις. Η προοπτική για μία νομαδική Biennale στη μεσογειακή λεκάνη, η οποία θα διεξάγεται είτε σε ετήσια είτε διετή βάση, σε διαφορετική περιοχή της Μεσογείου κάθε φορά, τέθηκε και συζητήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αποστολής επιχειρηματικής συνεργασία στη Μάλτα και, ήδη, μέλη του δικτύου 2InS Net δουλεύουν προς την κατεύθυνση πραγματοποίησης της ιδέας.