Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια του έργου KnowInG, για την μελέτη των προοπτικών ανάπτυξης συνεργατικού σχηματισμού (cluster) στον κλάδο της δημιουργικής βιομηχανίας (creative industry) στην περιφέρεια Αττικής, με έμφαση στις Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση και την Ψυχαγωγία (edutainment), μέχρι την 31/07/2012.

Δείτε το πλήρες άρθρο για τη Διαβούλευση, που έχει αναρτηθεί στην Ενότητα: Ενημέρωση Διαβουλεύσεις, πατώντας στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Δημόσια Διαβούλευση: Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και τη Ψυχαγωγία