Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΑ του Δ. Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 258,37 KB18/08/21 10:35:45ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ