Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 999,58 kWp στη θέση “Βγιέρη – Γκλιάτη”, της Δ.Ε. Κουβαρά, του Δήμου Σαρωνικού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής», της εταιρείας με δ.τ. ΣΗΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 244,68 KB18/08/21 10:23:18ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ