Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 999,20 kWp στη θέση “Άγιος Γεώργιος – Τσάλμεζα”, της Δ.Ε. Παιανίας, του Δήμου Παιανίας, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής», της εταιρείας με δ.τ. ΣΗΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 242,55 KB18/08/21 10:23:21ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ