Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 349,15 kWp (249,40 kWp + 99,75 kWp) στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι ή Σταμπολέων τα Δέντρα», του Δ. Μεγάρων, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ – Κ.& Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 236,94 KB18/08/21 08:56:59ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ