Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση στη θέση «ΣΠΗΛΙΕΣ» Κ.Ε. ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ του Δ. Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 256,61 KB18/08/21 08:43:45ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ