Ανακοίνωση της  αριθμ. πρωτ. 198217/18  υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 993,60 ΚW», με φορέα την ΣΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ» Δ.Ε. Συκαμίνου του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 380,65 KB18/08/21 06:55:50ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ