Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 993,60 ΚW», με φορέα την ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ» Δ.Ε. Συκαμίνου του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 386,55 KB18/08/21 06:53:40