Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 594,40 kW στη θέση “ΒΛΑΧΘΙ – 1”, της Δ.Ε. Μαρκοπούλου, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής», της εταιρίας ΕΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 252,43 KB19/08/21 07:45:47ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ