Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 90 kW στη θέση “ΒΛΑΧΘΙ – 2”, της Δ.Ε. Μαρκοπούλου, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής», της εταιρίας ΕΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 253,04 KB19/08/21 07:45:48