Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 496,80 ΚW», με φορέα την Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «ΜΑΞΙΝΤΙ» Δ.Ε. Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 168,88 KB18/08/21 08:04:21ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ