Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την ΑΝΔΡΟΥΣΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Ο.Ε. στη θέση «ΚΑΤΟΥΝΤΟΤΟΠΙ» Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΑ του Δ. Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 261,60 KB18/08/21 09:45:38ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ