Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την DAMAFCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΓΩΝ» ΑΣΠΡΟΧΩΡΙ Δ.Ε. Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 189,29 KB18/08/21 08:04:19ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ