Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 993,60 ΚW», με φορέα την ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «ΚΑΝΤΗΛΙ» Δ.Ε. Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (Α.Π.189517/18).

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 398,86 KB18/08/21 06:59:01ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ