Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δύο  νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, Διεύθυνση Ανάπτυξης, 1ος όροφος).

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 138,47 KB21/01/22 01:07:16
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 42,50 KB21/01/22 01:06:39