Η επιχείρηση με την επωνυμία:    “ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου  2452/19-4-2024 για την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Για την ανανέωση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Διεύθυνση: Βιλτανιώτη 27, Κηφισιά Αττικής         
  2. ΑΦΜ: 998323067
  3. Αποδέκτης εγγράφων: κα. Αθηνά Παπαγεωργίου

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.