Με την υπ αρ. πρωτ. 1186/ 28-03-2023 αίτηση,  ο κ. Φούντας Ανέστης με έδρα επιχείρησης επί της οδού Αγίας Ζώνης 58Β στο Δήμο Αθηναίων και ΑΦΜ: 143389352, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών τη χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.