Χορήγηση άδειας εμφιάλωσης υγραερίων (ανανέωση) στην εγκατάσταση της εταιρείας «CORAL GAS A.E.B.E.Y.”, που βρίσκεται στην θέση «Όπισθεν Διυλιστηρίων», στο Δήμο Ασπροπύργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 224,80 KB15/07/22 10:16:08