Αριθ. πρωτ. Απόφασης:  3321/02-8-2022, ΑΔΑ: ΩΤΧΨ7Λ7-Α1Τ

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανικής – χωρίς αποθηκευτικούς χώρους) στην επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» και αριθ. ΓΕΜΗ 164116903000, η οποία εδρεύει στην οδό Πύλου 19 στο Δήμο Κηφισιάς, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 654,67 KB03/08/22 12:15:44