Με την υπ’ αρ. πρωτ. 5329/17-11-2022 αίτηση, «Α.Λ. PETROL ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Ταύρου 3 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.