Η επιχείρηση με την επωνυμία: “ΔΡΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου  1583/11-3-2024 για την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Για την ανανέωση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Διεύθυνση:  ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 47, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2. ΑΦΜ:  801384931

3. Αποδέκτης εγγράφων:  κ. ΚΑΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.