Η κ. LIVANIU LINA υπέβαλε αιτήσεις στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμούς πρωτοκόλλου 3334/4-6-2024 και 3343/17-6-2024, για την ανανέωση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (Πωλητή Λιανικής). Η δ/νση της εγκατάστασης είναι στο Μαρούσι (οδός Φλοίας 3, τ.κ. 15124) και ο ΑΦΜ της αιτούσας είναι: 109349010.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.