Η κ. Αιμονιώτου Κατσάνου Παγώνα – Χριστίνα υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1711/19-3-2024 για ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Η έδρα της εταιρείας είναι στη Νέα Ιωνία (οδός Κυδωνίων 39, τ.κ. 14234) και ο ΑΦΜ της είναι: 146129086.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.