Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2852 /2022 αίτηση η «ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΡΛΗ ΟΕ», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΣΟΥΛΙΟΥ 15, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ και ΑΦΜ: 998964565, Δ.Ο.Υ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την χορήγηση αδείας (ανανέωση) πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.