Η επιχείρηση με την επωνυμία: «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 2281/10-5-2023, για την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (χονδρικής – λιανικής).

Για την έκδοση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Διεύθυνση : Βιλτανιώτη 32, Κηφισιά

2. ΑΦΜ: 095723899

3. Αποδέκτης εγγράφων:  κ. Κωνσταντίνος Διονυσόπουλος

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.