Η ατομική επιχείρηση του κ. Πανάγου Αλκιβιάδη του Χρήστου υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 4265/07-9-2023, για τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Για την έκδοση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 14, Μελίσσια Αττικής
  2. ΑΦΜ: 034334524
  3. Αποδέκτης εγγράφων:  κ. Πανάγος Αλκιβιάδης

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.