Με την αρ. πρωτ. 3209/11-07-2022 αίτηση, η εταιρεία Γ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με έδρα επί της Παλαμηδίου 1, στον Δήμο Γλυφάδας και ΑΦΜ: 08287189, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (ανανέωση). Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.