Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 2802/5-7-2022 για τη χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους (πωλητή χονδρικής – λιανικής). Η δ/νση της εγκατάστασης είναι στην Κηφισιά (Αγίας Κυριακής 8 & Προμηθέως) και ο ΑΦΜ της αιτούσας είναι: 998030418.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.