Με την υπ’ αρ. πρωτ.  3783 / 24 – 11 – 2022  αίτησή  της  η  εταιρεία  GS  GAS  A.E.B.E.Y.   με   διεύθυνση  άσκησης  δραστηριότητας στην  θέση «Βλύχα» ή «Τζούμπα Ρόκκα»  της  Δημοτικής  Ενότητας  Μάνδρας,   με   ΑΦΜ  800502604,  αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών  Ανάπτυξης   της  Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, Αττικής,  την χορήγηση  αδείας   ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ  ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.