Με την  υπ’ αρ. πρωτ.  777 / 28 – 2 – 2024     αίτησή  της  η  εταιρεία  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε., επί  των  οδών  43η  &  44η  , στο  Ο.Τ.  3061,  στο  ΒΙΟ.ΠΑ.  Άνω  Λιοσίων ,  στον  Δήμο   Φυλής ,     με   ΑΦΜ  800748825,  αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών  Ανάπτυξης   της  Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, Αττικής,  την τροποποίηση  της    υπ΄ αριθμ.  3364 / Φ.7 – 6 / 10 – 7 – 2017  αδείας  εμφιάλωσης  υγραερίου, λόγω  αλλαγής  επωνυμίας.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.