Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4959/25-11-2021 αίτηση, Η “GS GAS ΑΕΒΕΥ”, με έδρα επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 6 στον Δήμο Καλλιθέας, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών την ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.