Ο κ. Κλουβάτος Νικόλαος υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1527/8-3-2024, για την ανανέωση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (Πωλητή Λιανικής χωρίς αποθηκευτικούς χώρους). Η δ/νση της επιχείρησης είναι στην Κηφισιά (Αχαρνών 72)) και ο ΑΦΜ του αιτούντος είναι: 023470577.

 Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.