Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρία N AND M GAS COMRANY FOR HOME AND RESTAURANTS ΕΕ, στην οδό Τιμώλου 52 του Δήμου Βύρωνα Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 303,94 KB06/10/22 09:54:54