Με την αρ. πρωτ. 3881/26-08-2020 αίτηση, ο κ. ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με έδρα επί της οδού Σωκράτους 130, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και ΑΦΜ: 035813570, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.