Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8579/22-11-2018 αίτηση, η εταιρεία TRANS WAY GAS E.E. με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας την οδό 41η του ΒΙΟΠΑ  Άνω Λιοσίων του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής και ΑΦΜ: 801031129, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με χρήση αποθηκευτικών χώρων. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.