Με την αρ. πρωτ. 13509/25-10-2017 αίτηση, η κα. ΣΑΚΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ, με ΑΦΜ 141637485, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, με διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας, επί της οδού Ομήρου 4, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.