Απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ατομική επιχείρηση του κ. ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 340,14 KB19/08/21 08:12:43