Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης λιανικής (ανανέωση) στον κ. «ΚΑΛΛΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», με έδρα στην οδό Φυλής 3 του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 188,60 KB18/08/21 04:09:20