Αποφασίζουμε την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον κ. ΝΑΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.

Ακολουθεί η Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 410,77 KB19/08/21 08:07:49