Χορηγούμε άδεια (ανανέωση) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 3054 / 2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), και στον υπ’ αρ. Δ2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ 1306Β΄/16-9-2005) Κανονισμό αδειών όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο νομικό πρόσωπο με τα παρακάτω στοιχεία:
α) Κάτοχος αδείας : «ΝΕΣΤΩΡ ΠΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
β) Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας (έδρα) : Οδός Αλκιβιάδου 25 Δήμος Ελευσίνας Αττικής.
γ) Αποθηκευτικοί χώροι : Δεν Διαθέτει.
δ) Μεταφορικά μέσα : Τρία (3) φορτηγά Ι.Χ. με Αριθμούς Κυκλοφορίας: ΥΡΒ 5637, ΥΡΝ 6615, ΥΡΥ 8465.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 282,04 KB19/08/21 09:27:17