Με την αρ. πρωτ. 3716/07-08-2020 αίτηση, ο κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μετά από εξουσιόδοτηση του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΗ, νόμιμου εκπρόσωπου της ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ Ο.Ε. με έδρα επί της Λεωφ. Αλίμου 91, στον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης και ΑΦΜ: 999446446, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση (ανανέωση) άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.