Με την αρ. πρωτ. 8438/24-12-2019 αίτηση, ο κ. Λαγός Νικόλαος, με  ΑΦΜ 059457368, αιτήθηκε προς τη Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, με διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας, επί της οδού Αναξαγόρα 35Α, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.