Η Εταιρεία «ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 3150/25-4-2019, κατατεθείσα την 16η/4/2019, για τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Για την έκδοση της ως άνω άδειας κατατέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Διεύθυνση/ΑΦΜ: Αγράμπελης 54, Τ.Κ. 145 64, Κηφισιά Αττικής/999709251
  2. Αποδέκτης εγγράφων: κος Σκαλτσάς Δ. Σωτήριος.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.