Ο κος Τελλίδης Νικόλαος του Γεώργιου και της Σταυρούλας, έμπορος εμφιαλωμένου υγραερίου με ΑΦΜ 078854903, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας και έδρα επί της οδού Σαφραμπόλεως 49, Τ.Κ. 142 32 στη Ν. Ιωνία, αιτείται τη χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου από την Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών-Διεύθυνση Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 2416/2017). Όποιος επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της αδειοδοτούσας Αρχής.