Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1217/2021 αίτηση η «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΙΚΕ», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, Ίλιον και ΑΦΜ: 801043602, Δ.Ο.Υ Αγ. Αναργύρων, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την χορήγηση αδείας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχή.