Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9374/24-10-2016 αίτηση η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΕΛΕΚΗ ΟΕ», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΑΛΙΚΗΣ 4, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΑΦΜ: 094011757, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΔΤ ΑΘΗΝΩΝ την χορήγηση αδείας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς την χρήση αποθηκευτικών χώρων.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.