Με την υπ’ αρ. πρωτ. 899/7-2-2018 αίτηση, της εταιρείας ΟΙΝΟΙ-ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ Γ.ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ), με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Οδυσσέα Ελύτη 15 της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και ΑΦΜ: 094352042, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση αδείας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. 

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.