Με την υπ’ αρ. πρωτ. 359/25-1-2021 αίτηση, η κ. MICHAELA WOLFER, επί της οδού Ίωνος 6 στον Δήμο Αγ. Δημητρίου και ΑΦΜ: 127752016, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών τη χορήγηση αδείας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.