Με την αρ. πρωτ. 54/02-01-2018 αίτηση ,ο κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με έδρα επί της οδού Β.Βέρρα 18, στον Δήμο Π.Φαλήρου και ΑΦΜ: 124722123, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, τη χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.